Kid’s Poutine

Fries with mozzarella cheese & choice of protein